Trajnostno upravljanje z morskim okoljem

Publisher: Miran 08. November 2016
Na ravni Evropske skupnosti (v nadaljevanju: ES) se je z namenom učinkovitega in trajnostnega upravljanja z morskim okoljem sprejel institucionalni okvir – Okvirna direktiva o morski strategiji (2008/56/ES) (v nadaljevanju: Morska direktiva), kateremu so zavezane vse države članice ES. Cilj Morske direktive je doseganje dobrega okoljskega stanja evropskih morij do leta 2020 z upor
Read more

Stanje morskega okolja

Publisher: Miran 08. November 2016
Ocena stanja morja je pomemben element načrtov upravljanja voda, saj pripomore k razumevanju, kako se morsko okolje odziva na človekove obremenitve. Če je prepoznano slabo stanje, je za pripravo ukrepov, ki bodo privedli do izboljšanja stanja, potrebno dobro razumevanje morskega okolja in njegove odzivnosti na različne obremenitve.
Read more

Varstvo narave

Publisher: Miran 08. November 2016
Izzivi varovanja morskega okolja Izzivi varovanja morskega okolja, naj bo to slovensko, jadransko ali sredozemsko, so pravzaprav združeni v zavezi, ki so v okviru Konvencije o biotski raznovrstnosti podpisale malodane vse države sveta. Ta zaveza pravi, da bo najmanj 10 % morja in morskega obrežja, posebej območij izjemnega pomena z vidika biotske raznovrstnosti in ekosistemskih stori
Read more

Onesnaževanje in obremenjevanje morskega okolja

Publisher: Miran 08. November 2016
Morski odpadki so z Okvirno direktivo o morski strategiji (2008/56/ES) sistemsko prepoznani kot pomemben dejavnik ekološkega stanja morja. Morski odpadek je opredeljen kot odpadek antropogenega izvora, ki je proizveden ali predelan trden ter obstojen material. Za slovensko morje je prva ocena stanja morskega okolja pokazala, da je preobremenjeno zaradi odpadkov v morju in na obali. Glavni vir od
Read more

Kopalne vode

Publisher: Miran 08. November 2016
Morje in morsko obrežje nam s svojo bogato biotsko pestrostjo omogočata pomemben vir hrane ter razvoj gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na morju. Med prepoznavnejše dejavnosti, ki jih nudita zdravo morsko okolje in obrežje sodi tudi rekreacija v morju in ob njem, ki omogoča razvedrilo, sprostitev, počitek in igro, kar izjemno koristi zdravju in dobremu počutju. Na naši obali imamo
Read more

Pravila varne plovbe

Publisher: Miran 08. November 2016
Ker večina morjeplovcev čez zimo pozabi na morje in morske aktivnosti, je zelo priporočljivo, da se pred poletno sezono osvežimo določena znanja in veščine na morju, ki so ključnega pomena za našo varnost in varnost premoženja ter varovanje morskega okolja. Znanje s področja osnovnih predpisov in pravil varne plovbe nas reši marsikatere zagate, plačila prekrška ali celo pomorske nesr
Read more