Oceani uravnavajo podnebje, prehranjujejo milijone ljudi, proizvajajo kisik in nudijo prebivališče številnim organizmom, in še bi lahko naštevali. V želji, da zagotovimo zdravje in varnost vsem prebivalcem planeta in tudi prihodnjim generacijam, je nujno, da prevzamemo odgovornost in varujemo oceane,  in sicer tako kot varujemo sami sebe.

Slovenci smo zgodovinsko povezani z morjem, ki je naše okno v svet in nas preko Jadrana povezuje s celim svetom. Še posebej so bila že v zgodovini pod izrazitim pritiskom obalna območja. Spreminja se tudi dojemanje morij kot brezmejnega vira dobrin ter hkrati odlagališča za odpadke, ki jih proizvaja človeška družba. Ne glede na vse pritiske se je v morju in na morskem obrežju še vedno ohranila bogata biotska pestrost ki omogoča številne koristi za ljudi (Trajnostno živeti z morjem – Načrt upravljanja z morskim okoljem: Začetna presoja morskih voda v pristojnosti R Slovenije, september 2014). Kljub ohranjeni biotski pestrosti, pa se je treba zavedati, da  sta slovensko morje in morsko obrežje zaradi plitvosti, spremenjenega morskega dna in obrežja zaradi človekovih dejavnosti (gradnje, ribolov, plovba, odplake) izredno krhka in občutljiva. Prekomerne ali neustrezno izvajanje dejavnosti na morju, ob obali in v prispevnem območju obalnih rek resno ogroža morski ekosistem. Koristi morskega okolja in obale, ki so pomembne za vse ljudi, so odvisne od stanja le-tega.

Ministrstvo za infrastrukturo – Uprava RS za pomorstvo in Ministrstvo za okolje in prostor sta v sodelovanju z Direkcijo RS za vode, Agencijo RS za okolje, Zavodom RS za naravo, Krajinskim parkom Strunjan, Inštitutom za vode RS, Nacionalnim inštitutom za biologijo – Morsko biološko postajo Piran, Društvom DOVES in Društvom Morigenos, vzpostavila projekt »Živeti z morjem«. Namen projekta Živeti z morjem je ozaveščati širšo javnost o pomenu morja in morskega obrežja ter koristih, ki jih nudita in ozaveščati širšo javnost o pritiskih s katerimi ju  ogrožamo ter trajnostnih načinih rabe in obnašanja na morju in obali.

Kontakt

[recaptcha]