Trajnostno morsko ribištvo in marikultura – projekti za izvajanje Jadransko-jonske makroregionalne strategije (EU SAIR) – podporna točka v Izoli

Trajnostno morsko ribištvo in marikultura – projekti za izvajanje Jadransko-jonske makroregionalne strategije (EU SAIR) – podporna točka v Izoli

Publisher: Miran 01. February 2017

Slovensko morje je od nekdaj pomembna naravna vrednota, ki nam je, in nam še vedno, nudi številne razvojne možnosti in priložnosti. Na morju in obali se odvijajo najrazličnejše dejavnosti, kot na primer pomorski promet, morsko ribištvo, turizem, solinarstvo, marikultura idr. Prav zaradi intenzivnosti navedenih dejavnosti na morju in obali sta slovensko morje in obrežje že preobremenjena. Posledica preobremenitve morskega okolja in obrežja  je  lahko upad ekosistemskih storitev, ki nam jih nudita in posledično negativen vpliv na razvoj gospodarstva, ki je vezan na morsko okolje in obrežje, tudi na morsko ribištvo in marikulturo. Če želimo tudi v prihodnje koristiti dobrine morskega okolja in na osnovi tega razvijati morsko ribištvo in marikulturo je nujno  začeti s trajnostnim upravljanjem z morskim okoljem. K izvajanju ukrepov za ohranitev zdravega in produktivnega ekosistem morskega okolja lahko pomembno prispevate tudi sami preko vključevanja v projekte evropskih in drugih finančnih skladov. V ta namen je bila v Izoli v letošnjem letu odprta Podporna točka za izvajanje projektov v Jadransko-jonski makroregiji (EU SAIR) kamor lahko podate svoje predloge projektov (jzp@izola.si).