Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij

Publisher: web@i-com.si 06. September 2018

Vljudno vabljeni na Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, ki se bo odvijal med 18. in 28. septembrom 2018 na slikoviti slovenski obali, v sklopu katere se bo odvijala TSG 3 Delavnica, Razvoj okoljskih projektov Akcijskega načrta EUSAIR in njihova med-stebrna nadgradnja. Delavnica bo potekala 20.-21. septembra 2018 v Izoli.

Namen delavnice je predstaviti projektne koncepte in njihovo vsebino ter identificirati njihove nadaljnje razvojne korake v smeri konkretizacije vsebin. Prvi del delavnice bo posvečen predstavitvi štirih konkretnih strateških projektnih konceptov, ki so jih identificirale in potrdile tematsko usmerjevalne skupine v okviru stebra Kvaliteta okolja Akcijskega načrta Evropske strategije za Jadransko-jonsko regijo (v nadaljevanju angl. kratica: EUSAIR). V sodelovanju s tematskima stebroma Trajnostni turizem in Modra rast Akcijskega načrta EUSAIR se bo v drugem delu delavnice nadgradilo omenjene okoljske  projekte  z vsebinami trajnostnega turizma v morskih zavarovanih območjih in morskega prostorskega planiranja, ki upošteva potrebe trajnostne morske rasti. Skupaj z zainteresirano javnostjo in nekaterimi partnerji projektov bodo poudarjene možnosti in priložnosti nadaljnjega razvoja znotraj Eusairovih stebrov Kvaliteta okolja, Modra rast in Trajnostni turizem ter opredeljene dobre prakse za nadaljnji razvoj jadransko-jonske regije.

Zaradi omejenega števila udeležencev na delavnici je potrebna registracija TUKAJ . Vaše registracije sprejemamo do 14.9.2018.
 
V prilogi najdete program delavnice, program tedna ter logistične informacije. Več o tednu najdete TUKAJ
Namen Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij ni le povečati ozaveščenost o pomenu morja, obale in zaledja ter o naravnih virih in gospodarskem potencialu, ki ga ti predstavljajo, marveč tudi opozoriti na ogroženost morja in obale zaradi naravnih pojavov in človeških dejanj. Dogodek bo deležnikom, strokovnjakom in širši javnosti iz baltske, donavske, jadransko-jonske in alpske makroregije omogočil razpravo o okoljski povezljivosti in drugih makroregionalnih izzivih ter o komunikaciji med izvajalci makroregionalnih strategij. V okviru tedna bo prirejen tudi poseben dogodek, posvečen Evropskemu letu kulturne dediščine 2018.
Vabljeni, da se nam pridružite in sledite sloganu »Videti moje morje«.