Piranske soline in tradicionalni način pridobivanja soli – pobuda za vpis na UNESCO seznam svetovne dediščine

Piranske soline in tradicionalni način pridobivanja soli – pobuda za vpis na UNESCO seznam svetovne dediščine

Publisher: Miran 01. February 2017

»Nacionalni odbor Medvladne oceanografske komisije – NO IOC je s financiranjem projekta izrazil podporo k uresničevanju prioritet SNK za UNESCO, med katerimi je tudi pobuda za vpis na UNESCO seznam svetovne dediščine za Piranske soline in tradicionalen način pridobivanja soli.

V okviru projekta je bilo pripravljeno izobraževalno gradivo – Tablice Piranske soline. Pri pripravi gradiva je aktivno vlogo odigral Nacionalni inštitut za biologijo – Morska biološka postaja v sodelovanju s Krajinskim parkom Sečoveljske soline, Krajinskim parkom Strunjan in Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem.

Tablice Piranske soline:

Na prvi tablici je podan splošni opis solin in tradicionalna pridelava soli, na drugi pa delovno orodje in pripomočki solinarjev ter posebnosti soli iz Piranskih solin.

Gradivo v tiskani in elektronski obliki je namenjeno širši javnosti, tako šolarjem, obiskovalcem solin kot ostalim radovednežem: IOC UNESCO -TABLICA-PIRANSKE SOLINE (ioc-unesco_tablica-piranske-soline-8_2016-1 in IOC UNESCO_TABLICA-SOLINE-ORODJA-9_2016)