NARIŠIMO OBALO – Akcija množičnega snovanja prihodnosti obalne ceste

NARIŠIMO OBALO – Akcija množičnega snovanja prihodnosti obalne ceste

Publisher: web@i-com.si 12. September 2018

IZOLA,KOPER, 30. avgust 2018 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA, s podporo Občine Izola – Podporne točke za uresničevanje Evropske strategije za Jadransko-Ionsko regijo (EUSAIR), Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za okolje in prostor ter Evropskega socialnega sklada, 21. septembra 2018, v sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2018, organizira prvo akcijo množičnega skupnostnega načrtovanja prostora v regiji. Skupaj bomo mislili območje bivše obalne ceste. Zato NARIŠIMO OBALO.

V Sloveniji se pogosto soočamo z negativnimi odzivi javnosti, ko uvajamo inovativne ukrepe ali spreminjamo javni prostor in prometno ureditev s pristopi, ki jih v Sloveniji šele pilotno uvajamo. Negativni odzivi so najpogosteje posledica nezadostnega vključevanja javnosti v procese odločanja in na drugi strani nezainteresiranost javnosti za te procese . Večina lokalnih skupnosti namreč še ni uporabila vseh sodobnih orodij vključevanja javnosti. Pogosto nas tudi skrbi, da bo vključevanje javnosti zamaknilo ali celo onemogočilo izvedbo ukrepov, zato se procesom vključevanja, ki bi presegli zakonsko predpisane zahteve, izogibamo. Poleg tega so rešitve, ki niso razvite z vključevanjem javnosti, lahko pomanjkljive, saj načrtovalci ureditve javnega prostora razumejo in doživljajo drugače kot prebivalci, ki ta prostor vsakodnevno uporabljamo. Na drugi strani, pa prebivalci pogosto niso seznanjeni z vsemi dejavniki, ki vplivajo na načrtovanje prostora kot so: kulturna in naravna dediščina, razdelitev pristojnosti med lokalno in nacionalno oblastjo in druge.

Številni evropski, pa tudi nekateri domači, zgledi kažejo, da je vključevanje javnosti v procese urejanje javnega prostora že v fazah razvoja in načrtovanja izjemno koristna ter dolgoročno dobra naložba, saj izboljša kakovost rešitev, spremeni dojemanje rešitve v javnosti in pozitivno vpliva na zaupanje v lokalne in državne uprave. Ravno zato smo se odločili spodbujati skupnostno urejanje javnega prostora.

Na območju bivše obalne ceste bomo združiti različne organizacije, ustanove in vse ostale zainteresirane in na 2,24 km dolgo »rolo« papirja, razprostrto na tem območju, risali, pisali ali kako drugače snovali prihodnost obalne ceste. Pridružili se nam bodo tudi Osnovna šola Livade, Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, Zveza društev upokojencev MOK – Večgeneracijski center Morje Koper ter mnogi drugi.

Akcija bo potekala med priključkom na Krožno cesto (Koper) in priključkom Ruda (Izola) v dveh terminih, med 09.00 in 12.00 ter med 15.00 in 18.00.

Vse ustvarjene risbe in zapisi bodo fotografirani, dogodek pa sneman in predstavljen v obliki kratkega videa. Po koncu dogodka bomo izdelke zbrali in želje, sugestije ter vizije ljudi posredovali obalnim občinam in državi ter predstavnikom Evropske unije.

Tudi zato smo se odločili akcijo izpeljati v sklopu Tednu sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2018, ki že vrsto let uspešno sooča strateško načrtovanje na ravni Evropske komisije z dogajanjem na terenu.

Teden, ko se srečujejo strokovnjaki, praktiki in deležniki na vladni in lokalni ravni ter razpravljajo o pomenu morja in morske obale, njunih naravnih virov in gospodarskih potencialov, opozarjajo na tveganja, ki jim je obala izpostavljena – tako naravnim, kot tistim, ki so posledica dejavnosti človeka, ter krepijo zavest o pomenu morja in obale za kvalitetno življenje vseh. Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je prostor, ki pozitivne izkušnje skupnostnega načrtovanja ponese na najvišjo odločevalsko raven.

Registracije (trenutno odprte za organizacije, društva, institucije, skupine ipd.) zbiramo na spletnem obrazcu do vključno 3. septembra 2018, posamezniki pa se bodo lahko registrirali na dan dogodka, na začetku obalne ceste (na izolski in na koprski strani) ob 9.00 ali 15.00. 

Borut Jerman, vodja projekta in podpredsednik PiNE izpostavi, da želimo z dogodkom: »Skozi aktivno udejstvovanje spodbuditi lokalne deležnike in javnost k sodelovanju pri urejanju javnega prostora, vzbuditi zavest o možnosti soodločanja, pridobiti predloge za urejanje prostora in spodbujati aktivno državljanstvo.«

Mitja Bricelj, koordinator Okolijskega tematskega sterbra za kakovost okolja Evropske strategije za Jadransko-jonsko makroregijo: »Dogodek Narišimo Obalo predstavlja neposredno uresničevanje politik na višji, evropski ravni, v konkretnem prostoru in času. Izredno smo veseli, da je ta dogodek s podporo Pisarne EUSAIR v Izoli, umeščen v letošnji Teden sredozemske obale, ki pod letošnjim sloganom VIDETI MOJE MORJE, gosti največje število strokovnjakov do sedaj in predvideva uresničitev tako imenovanega makro-regionalnega projekta, kjer to območje predlagamo za Pilotni projekt načrtovanja trajnostne rabe obale za druga območja. Tržaški zaliv je eden izmed najbolj zaprtih zalivov z najbolj raznoliko rabo v Jadransko-jonski makroregiji, zato je primeren poligon za testiranje pilotnih rešitev.«

Aleksej Skok, podžupan Občine Izola: »Občina Izola vidi ta prostor kot strateškega pomena za nadaljnji razvoj Izole in tudi Kopra. Tako kot je sedaj začrtan razvoj, se želi ta prostor vrniti nazaj ljudem, zato tudi občina Izola podpira tovrstne dogodke«.

Boris Popovič, župan Mestne občine Koper: »Tudi v koprski občini z zadovoljstvom pozdravljamo projekt Narišimo Obalo, saj ta predvideva, da se bodo v razvoj tega območja s svojimi zamislimi in pogledi vključili tudi posamezniki – ljudje, katerim je obalna cesta v prvi vrsti namenjena. To je bilo tudi naše vodilo v času, ko smo se skupaj z občino Izola borili, da bi to nekdaj glavno prometnico naposled zaprli za promet in tako enega najlepših in še neokrnjenih koščkov naše obale ponovno oživeli ter na novo ovrednotili. Kar je bilo še pred kakšnim letom povsem nepredstavljivo, je danes realnost. Z zadovoljstvom opazujemo, da se prav na tem mestu, kjer so nekoč vozili avtomobili, avtobusi in celo tovorna vozila, danes peljejo številni kolesarji in rolkarji, z veseljem pa jo uporabljajo tudi vse številčnejši rekreativci in sprehajalci. Z letošnjim letom je opaziti tudi vse več kopalcev, tako domačinov kot tudi turistov, ki ta prostor prepoznavajo kot dodano vrednost naše čudovite obale. Vse to je za nas odlična iztočnica, osnova za vse nadaljnje razvojne projekte, ki jih bomo skupaj z občino Izola, predvsem pa našimi prebivalci, v prihodnjih letih realizirali. In kot sem že pred časom dejal – obalna cesta bo in tudi je neke vrste dnevna soba Kopra in Izole.«

Več informacij o Tednu sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2018, katerega program in registracije bodo na voljo kmalu, je na voljo na povezavi: klik.

Za več informacij smo na voljo na narisimo.obalo@pina.si ali 041 822 698 (Borut Jerman, PiNA) in eusair@izola.si ali 05 6600260 (Iztok Škerlič, JZP Izola).